🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Moškovec

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
512451001 1 0 0