🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dubové

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
512222001 1 453 0