🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Benice

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
512061001 1