🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľká nad Ipľom

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
511994001 1