🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Šávoľ

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
511854001 1