🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Panické Dravce

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
511692001 1 0 0