🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lovinobaňa

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
511552001 1
511552002 2