🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lipovany

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
511544001 1