🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kokava nad Rimavicou

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
511498001 1 0 0
511498002 2 0 0
511498003 3 0 0