🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Cinobaňa

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
511315001 1
511315002 2
511315003 3