🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Svätý Kríž

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
511048001 1