🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Liptovské Sliače

Žilinský kraj

Starosta/primátor: Mgr. Milan Frič

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
511005001 1 Materská škola Na Majeri 543/1, Liptovské Sliače-Nižný Sliač Nižný Sliač
511005002 2 Kultúrne stredisko Námestie J. Kútnica Šmálova 630/6, Liptovské Sliače-Stredný Sliač Stredný Sliač
511005003 3 Kultúrne stredisko Námestie J. Kútnica Šmálova 630/6, Liptovské Sliače-Stredný Sliač Stredný Sliač
511005004 4 Polyfunkčný dom Prameň Námestie Martina Benku 1385/1, Liptovské Sliače-Vyšný Sliač Vyšný Sliač

Unable to display PDF file. Download instead.