🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Partizánska Ľupča

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
510904001 1