🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lúčky

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
510815001 1
510815002 2