🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Liptovské Revúce

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
510718001 1
510718002 2
510718003 3