🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Liptovská Teplá

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
510670001 1