🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Liptovská Štiavnica

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
510661001 1