🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Liptovská Lúžna

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
510629001 1
510629002 2
510629003 3

Unable to display PDF file. Download instead.