🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Hybe

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
510467001 1