🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Beňadiková

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
510271001 1