🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veličná

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
510165001 1