🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Rabča

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
510025001 1
510025002 2
510025003 3

Unable to display PDF file. Download instead.