🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Podbiel

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
509981001 1 0 0