🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nižná

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
509876001 1
509876002 2
509876003 3
509876004 4

Unable to display PDF file. Download instead.