🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lomná

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
509817001 1