🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lokca

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
509809001 1
509809002 2