🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Liesek

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
509795001 1
509795002 2