🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ochodnica

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
509329001 1