🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kysucké Nové Mesto

Žilinský kraj

Starosta/primátor: Ing. Marian Mihalda

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
509256001 1 Gymnázium Jesenského č. 2243/21 Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Viliama Galvánka, Karola Andela
509256002 2 Gymnázium Jesenského č. 2243/21 Sládkovičova
509256003 3 9. mája č. 1292/11 9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Tŕstie, Pod Hájom, Štúrova bytové domy súp. č. 1210, 1211, 2591
509256004 4 9. mája č. 1292/11 Revolučná, ČSA bytové domy súp. č. 1300, 1301, 1302, 1190, 2822, 2823
509256005 5 ZUŠ SNP č. 376/1 Štúrova rodinné domy, Štúrova bytové domy súp. č. 1303, 1304, 1305, SNP, ČSA rodinné domy, ČSA bytový dom súp. č. 1306
509256006 6 Klub 75 Belanského č. 75/67 Hviezdoslavova, 1. mája, Belanského, Nám.slobody, Pivovarská, Komenského, Nábrežná + občania KNM bez bližšie určenej adresy trvalého pobytu
509256007 7 Dom kultúry Litovelská č. 871/3 Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská
509256008 8 Dom kultúry Litovelská č. 871/3 Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny
509256009 9 Clementisova č. 616/1
509256010 10 Dolinský potok č. 1114/28 Bottova,Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dolinský potok, Na Podstráni, Kukučinova
509256011 11 Dolinský potok č. 1114/28 Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská cesta, Dubie, Športová, Štefánikova štvrť, Ulica Jánska
509256012 12 Kultúrny dom Budatínska Lehota č. 225 Budatínska Lehota
509256013 13 Kultúrny dom Oškerda č. 91 Oškerda

Unable to display PDF file. Download instead.