🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Klubina

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
509221001 1 0 0