🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nemecká

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508829001 1
508829002 2