🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lom nad Rimavicou

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508730001 1