🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Hiadeľ

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508616001 1