🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dúbravica

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508586001 1