🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vlky

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508331001 1