🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Tureň

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508284001 1