🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Tomášov

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508276001 1
508276002 2