🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Stupava

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508233001 1
508233002 2
508233003 3
508233004 4
508233005 5
508233006 6
508233007 7
508233008 8

Unable to display PDF file. Download instead.