🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Modra

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508101001 1
508101002 2
508101003 3
508101004 4
508101005 5
508101006 6
508101007 7

Unable to display PDF file. Download instead.