🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Láb

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
508039001 1