🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Chorvátsky Grob

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
507911001 1 0 0
507911002 2 0 0
507911003 3 0 0
507911004 4 0 0