🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Doľany

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
507873001 1