🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Častá

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
507857001 1
507857002 2