🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Trstín

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
507687001 1