🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Merašice

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
507326001 1