🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Leopoldov

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
507253001 1
507253002 2
507253003 3
507253004 4