🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Horné Orešany

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
507067001 1
507067002 2