🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Cífer

Trnavský kraj

Starosta/primátor: Mgr. Maroš Sagan, PhD.

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
506877001 1 Dom kultúry Cífer Nám. A. Hlinku č. 169/31, Cífer (veľká sála – pravá strana) Nám. A. Hlinku, Marka Čulena, SNP, Kaplnská, Ľudovíta Štúra, Bernolákova, Cintorínska, Vendelínska, Hviezdoslavova, Nová, Sokolská, Trnavská 0 0
506877002 2 Dom kultúry Cífer Nám. A. Hlinku č. 169/31, Cífer (veľká sála – ľavá strana) Záhradná, Družstevná, Východná, Budovateľská, Hlboká, Štefana Moyzesa, Palárikova, Andreja Sládkoviča, Juraja Fándlyho, Jozefa Kubányiho, 0 0
506877003 3 Dom kultúry Cífer Nám. A. Hlinku č. 169/31, Cífer (malá sála) Hájska, Ľudovíta Pavetitša, M.R. Štefánika, Mlynská, Potočná, Slnečná, Štadiónová, Ulica Márie Hollósyovej, Ulica Šarloty Zičiovej, Veterná, Alejová ulica, Lipová ulica, Lúčna, M. Schneidra – Trnavského, Poľná ulica, Severná, Stromová ulica, 0 0
506877004 4 Dom kultúry Pác Pác č. 56, Cífer Pác 0 0
506877005 5 Dom kultúry Jarná Jarná č. 24, Cífer Jarná 0 0