🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Brestovany

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
506842001 1
506842002 2