🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Trenčianske Mitice

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
506605001 1